sk en de

Čo je emisná kontrola?

Emisná kontrola sa vykonáva v stacionárnom pracovisku emisnej kontroly alebo v mobilnom pracovisku emisnej kontroly. Počas emisnej kontroly musí byť prítomný prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla. Počas emisnej kontrole sa nesmie opravovať ani nastavovať motor kontrolovaného vozidla. Emisnou kontrolou motorového vozidla sa rozumie kontrola stavu motora vozidla a jeho systému, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, a meraním zistené dodržanie výrobcom určených podmienok a emisných limitov motora; ak výrobca neurčil emisné limity motora, dodržanie emisných limitov ustanovených vyhláškou č. 578/2006 Z. z..

Kedy musím absolvovať emisnú kontrolu?

V prípade vozidiel so schváleným katalyzátorom je potrebné emisnú kontrolu absolvovať v lehote 4 rokov od prvého prihlásenia a potom následne každé dva roky. Pozor by si mali dať majitelia starších automobilov z benzínovým motorom bez katalyzátora alebo s neschváleným katalyzátorom. V tomto prípade musí prevádzkovateľ vozidla absolvovať emisnú kontrolu každý rok. To isté platí aj pri taxíkoch, vozidlách záchrannej služby, hromadnej preprave osôb a nákladných vozidiel (okrem traktorov, kde je lehota dvojročná).

Mám záujem o službu
Online poistenie vozidiel

 

Poistenie vozidiel

Emisnú kontrolu vykonáme za vás

Absolvovať povinnú technickú alebo emisnú kontrolu bolo donedávna spojené s nepríjemnými pocitmi a obavami zo zadržania dokladov, čo často predstavovalo pre motoristu aj značný časový problém.

Naším cieľom je poskytovať kontrolné služby novým, moderným spôsobom, s dôrazom na kvalitu a spokojnosť zákazníka. V našej STK a EK sa stretnete so službami, ktorých rozsah a forma sa prispôsobujú Vašim potrebám.

Emisná kontrola vás môže stáť naozaj veľa času. Ak sa vám nechce tieto veci vybavovať, kontaktujte nášho zástupcu. Ten s vami dohodne všetky podrobnosti a absolvuje emisnú kontrolu za vás.

Dôležitou súčasťou pravidelnej emisnej kontroly je dôkladná príprava vozidla na tento úkon. Každému (a najmä majiteľom starších vozidiel) odporúčame, aby si nechali technický stav vozidla skontrolovať vopred v autodielni.

Ak takúto dobrovoľnú kontrolu pred EK neuskutočníte, hrozí vám riziko nesplnenia podmienok kontroly. V takom prípade bude vozidlu odobraný technický preukaz a vozidlo do odstránenia závad nebudete môcť používať.

Ak chcete takúto prehliadku absolvovať, neváhajte nás kontaktovať. Za pár eur vykonáme jednoduchú prehliadku vášho auta a vy sa tak vyhnete hroziacim problémom.
 

Podrobne o emisnej kontrole (EK)

Emisnou kontrolou sa kontroluje motorové vozidlo:

· so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom
· so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom
· so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom vybavené palubným diagnostickým systémom OBD
· so vznetovým motorom
· so vznetovým motorom vybavené palubným diagnostickým systémom OBD
· so vznetovým motorom prestavaným na zážihový motor s pohonom na plynné palivo
· so zážihovým motorom prestavaným na alternatívny pohon plyn.

Na emisnú kontrolu budete potrebovať:

· Osvedčenie o evidencii vozidla (OEV) alebo jeho aktuálnu kópiu v prípade, že vozidlo má vydané iba osvedčenie o evidencii (OE).
· V prípade vozidiel, ktoré majú vydané osvedčenie o evidencii vozidla (OEV) a technický preukaz vozidla, treba predložiť OEV aj technický preukaz.
· Ak bolo zadržané OEV, treba predložiť potvrdenie o zadržaní osvedčenia o evidencii vydané útvarom Policajného zboru spolu s kópiou osvedčenia o evidencii alebo technickým preukazom.
· Protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo na pohon LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu. Kontrola stavu rezervného kolesa určite nezaškodí. Najmä ak sa chystáte na lyžovačku do zahraničia. Bez rezervy vás musia odtiahnuť - a to niečo stojí. Lenže aj dobrá rezerva vám je nanič, ak zrazu zistíte, že nemáte zdvihák či často stratený nadstavec na bezpečnostnú matku.

Ako často ísť na emisnú kontrolu:

Typ vozidla - osobné a dodávkové vozidlá (M1, N1) so zážihovým (benzínovým) motorom bez katalyzátora
· prvá EK - po 1 roku od prihlásenia
· pravidelná EK - každý rok
Typ vozidla - osobné a dodávkové vozidlá (M1, N1) so zážihovým (benzínovým) motorom s katalyzátorom
· prvá EK - po 4 rokoch od prihlásenia
· pravidelná EK - každé 2 roky
Typ vozidla - osobné a dodávkové vozidlá (M1, N1) so vznetovým (naftovým) motorom
· prvá EK - po 4 rokoch od prihlásenia
· pravidelná EK - každé 2 roky
Typ vozidla - prívesy do 750 kg (01) a prívesy od 750 kg do 3 500 kg (02)
· prvá EK - po 4 rokoch od prihlásenia
· pravidelná EK - každé 2 roky

Aké poplatky budete musieť uhradiť za emisnú kontrolu:

Typ vozidla - osobné vozidlá so zážihovým motorom palivo - benzín
· administratívna EK - 5,60 €
· pravidelná EK - 11,20 €
Typ vozidla - osobné vozidlá s alternatívnym pohonom palivo - benzín + plyn
· administratívna EK - 5,60 €
· pravidelná EK - 11,20 €
Typ vozidla - osobné motorové vozidlá so zážihovým motorom a katalyzátorom palivo - benzín
· administratívna EK - 5,60 €
· pravidelná EK - 19,90 €
Typ vozidla - osobné motorové vozidlá so zážihovým motorom s katalyzátorom palivo - benzín + plyn
· administratívna EK - 5,60 €
· pravidelná EK - 19,90 €
Typ vozidla - osobné motorové vozidlá (M1) so vznetovým motorom palivo - nafta
· administratívna EK - 5,60 €
· pravidelná EK - 19,90 €

Hodnotenie stavu vozidla:

Pri emisnej kontrole sa stav vozidla alebo funkcia a činnosti jednotlivých systémov, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch vozidla, hodnotia dvojstupňovou klasifikáciou.

Na základe výsledku hodnotenia stavu vozidla a funkcie jednotlivých systémov je motorové vozidlo
· spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách alebo
· nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

Doklad o vykonaní emisnej kontroly:

Dokladom o vykonaní emisnej kontroly pravidelnej a administratívnej je:
· Vyznačený Protokol o emisnej kontrole motorového vozidla
· Osvedčenie o emisnej kontrole
· Vyznačená (perforovaná) kontrolná nálepka

Ďalšie poplatky:

· Vystavenie a potvrdenie zhodnosti fotokópie protokolu o EK - 3,30 €
· Pridelenie a vystavenie nového osvedčenia o EK - 2,30 €
· Pridelenie a vyznačenie kontrolnej nálepky - 3,30 €